PROIZVOD : PRIRUBNICE I RAVNI DELOVI
 
TIPOVI : P R I R U B N I C A
 
S L E P A   P R I R U B N I C A
 
RAVNI DEO SA PRIRUBNICAMA
 
 

Nazad na najavnu stranu za ODLIVKE ...

 

 

 
PROIZVOD : P R I R U B N I C A
 
MATERIJAL : Nodularni liv
DIMENZIJE / MASA : Od Dn=50 mm (G=2,1 kg)
Do Dn=600 mm (G=57,6 kg)
 
MATERIJAL : Sivi liv
DIMENZIJE / MASA : Od Dn=50 mm (G=2,6 kg)
Do Dn=600 mm (G=74,8 kg)
 

Na pocetak strane o PRIRUBNICAMA ...

 

 

 
PROIZVOD : S L E P A  P R I R U B N I C A
 
MATERIJAL : Nodularni liv
DIMENZIJE / MASA : Od Dn=50 mm (G=2,9 kg)
Do Dn=600 mm (G=92 kg)
 
MATERIJAL : Sivi liv
DIMENZIJE / MASA : Od Dn=50 mm (G=3 kg)
Do Dn=800 mm (G=218 kg)
 

Na pocetak strane o PRIRUBNICAMA ...

 

 

 
PROIZVOD : RAVNI DEO SA PRIRUBNICAMA
 
MATERIJAL : Nodularni liv
DIMENZIJE / MASA : Od Dn=50 mm i duzine L=200 mm (G=6,5 kg)
Do Dn=300 mm i duzine L=1000 mm (G=104 kg)
 
MATERIJAL : Sivi liv
DIMENZIJE / MASA : Od Dn=50 mm i duzine L=100 mm (G=6,5 kg)
Do Dn=600 mm i duzine L=1000 mm (G=364 kg)
 

Na pocetak strane o PRIRUBNICAMA ...